6

טפסים להורדה

כרטיס מדריך

כרטיס מאמן

דוח פריסת תחנות לרפואת ספורט-מעודכן

טופס בקשה לועדת חריגים

אישור על קיום ביטוח            נספח הסבר למילוי אישור קיום הביטוח    הצהרה, התחייבות ואישור בדבר קיום ביטוח

טופס הרשמת קבוצה PDF

טופס הרשמת קבוצה

בקשת קבוצה לשתף שחקנית בליגה ילדים או בקט סל בנים

בקשת שחקנית לשחק בליגה ילדים או בקט סל בנים

טופס איחוד אגודות

טופס בדיקה רפואית

טופס ביטול איחוד אגודות

טופס בקשת סיפוח לאגודה חדשה

טופס דיווח תוצאות משחק

טופס העברת קבוצה לאגודה

טופס הצהרת קבוצה קולטת

טופס הרשמה למשחקי גביע

טופס השאלה מקבוצה לקבוצה עד גיל 24

טופס השאלת משנה מקבוצה לקבוצה

טופס רישום שחקן בכרטיס כפול שחקני ליגת על גברים המשחקים גם בלאומית גברים- בליגה ארצית גברים-לאומית נשים

טופס רישום שחקן בכרטיס כפול (שחקני ליגת על גברים המשחקים גם בלאומית גברים)

טופס שחרור והעברה מקבוצה לקבוצה

טופס שחרור מקבוצה לקבוצה באותה אגודה

טופס שינוי שם אגודה

מכוני בריאות מאושרים לעונה זו

הסבר למילי טופס הרשמת קבוצות למשחקי הליגה

תעודה המעידה על אזרחות ישראלית

הנחיות להגשת מעמד ספורטאי פעיל בצבא