יורובאסקט 2017 בישראל

על האיגוד

חברי הנהלת איגוד הכדורסל   –    מיום 18/05/16 עד 2020  (קדנציה של 4 שנים)

אוחיון חיים

אלפסי ניסים

אמסלם חגית

אקוניס אלדד

ארזי כפיר

אשכנזי אורי

בליסטרה רבקה

בק אילן

בראנסי זאהי

גל נאווה

גלזר אורה

גלילי נאור

גנצ’רנסקי כינרת

גרוסמן משה

הירשוביץ צבי

הלוי עמירם (יו”ר)

הראל גיא

וורטיצקי רון

וידהורן מנחם

כהן רמי

מזרחי יניב

מזרחי שמעון

נחמן עודד

סבג רועי

פרי יצחק

צבעוני אורי

קובלסקי אילן

קצנברג אבי

קריאף טלי