6

על האיגוד

חברי הנהלת איגוד הכדורסל   –    מיום 18/05/16 עד 2020  (קדנציה של 4 שנים)

אוחיון חיים

אלפסי ניסים

אקוניס אלדד

ארזי כפיר

אשכנזי אורי

בליסטרה רבקה

בק אילן

בראנסי זאהי

גל נאווה

גלזר אורה

גלילי נאור

גנצ’רנסקי כינרת

גרוסמן משה

הירשוביץ צבי

הלוי עמירם (יו”ר)

הראל גיא

וורטיצקי רון

וידהורן מנחם

ועקנין איריס

כהן רמי

מזרחי יניב

מזרחי שמעון

נחמן עודד

סבג רועי

פרי יצחק

צבעוני אורי

קובלסקי אילן

קצנברג אבי

קריאף טלי