6

מוקדמות אליפות העולם לגברים

נערים א' מחו' עמקים