6

אליפות אירופה לקדטים

אליפות אירופה לקדטיות דרג ב'

ילדים א' - חיפה