6

אליפות אירופה לקדטים

אליפות אירופה לקדטיות דרג ב'

ילדים ב' - חיפה