6

אליפות אירופה לקדטים

אליפות אירופה לקדטיות דרג ב'

קט סל בנות- חיפה