6

אליפות אירופה לקדטים

אליפות אירופה לקדטיות דרג ב'

הפרזנטציה הישראלית שהוצגה בפיב”א לפני ההחלטה על אירוח יורובאסקט 2017 בישראל