6

סל הניצחון הדרמטי של רמה”ש בקרב התחתית במגדל העמק