6

אליפות אירופה לקדטים

אליפות אירופה לקדטיות דרג ב'

סל הניצחון הדרמטי של רמה”ש בקרב התחתית במגדל העמק