6

מוקדמות אליפות העולם לגברים

קדטיות 2016 – סיכום חודש ראשון