6

אליפות אירופה לקדטים

אליפות אירופה לקדטיות דרג ב'

4 שלשות של עידו סטולרו הכניעו את עפולה