איגוד הכדורסל העביר תוכנית אימונים למשרד הספורט

איגוד הכדורסל שלח היום למשרד הספורט את תכנית האימונים המוצעת, שנכתבה על ידי פיני גרשון, טל נתן, אנשי מקצוע נוספים ובפיקוחו של עמוס פרישמן יו"ר הועדה המקצועית.

מטרת התכנית היא להחזיר באופן הדרגתי את קבוצות הכדורסל בגילאים השונים לפעילות, כשהשלב הראשון הוא חזרה לאימונים בתחילת חודש מאי.

רצ"ב התכנית כפי שנשלחה למשרד הספורט.

ישיבת ההנהלה שנקבעה ליום רביעי הקרוב, תתקיים בסופו של דבר באמצעות מערכת הזום.