ב-27 במרץ תתקיים השתלמות דיגיטלית למנהלים המקצועיים

באיגוד הכדורסל מנסים לפעול בתנאים הנוכחיים:
ביום שישי ה-27 במרץ בין השעות 9:30-11:30 נקיים מפגש וירטואלי של המנהלים המקצועיים ומאמני הנבחרות.
בין השעות 9:30-10:30 יעביר אבי קובלסקי על בנייה גופנית לצעירים בכדורסל והתמודדות עם הקורונה.
ב-10:30 פיני גרשון, ב-11:00 טל נתן ובשעה 11:15 ברכות ודברים של עמוס פרישמן יו"ר הועדה המקצועית והרמת כוסית.
הארוע יערך באמצעות תוכנת זום.
התחברות למפגש תהיה אחרי פנייה במייל לאיציק בן מלך ולאחר מכן יקבלו המשתתפים הרשאה במייל חוזר: benmelech80@gmail.com