ליגה ילדים ב ירושלים א' – בית עליון – חריגה – 2018