ליגה ילדים ב ירושלים א' – בית תחתון – חריגה – 2018