ליגה קט סל א'-ירושלים ב' – בית תחתון – חריגה – 2009