ליגה קט סל ב'-ירושלים א' – בית עליון – חריגה – 2009