ליגה קט סל ב'-ירושלים א' – בית תחתון – חריגה – 2009