ליגה קט סל ב'-ירושלים ב' – בית עליון – חריגה – 2009