ליגה קט סל ב'-ירושלים ב' – בית תחתון – חריגה – 2009