מכתבם של יו"ר איגוד הכדורסל ויו"ר מנהלת ליגת העל לנשים לראש מנהל הספורט

לכבוד
מר עופר בוסתן, ראש מנהל הספורט
משרד התרבות והספורט בדוא"ל

עופר שלום,
הנדון: פגיעה אנושה בתשתיות כדורסל הנשים – מכתבכם מיום 2/1/22

1. הרינו לאשר קבלת מכתבך מיום 2/1/22
2. איגוד הכדורסל ומנהלת ליגת העל לנשים בכדורסל מודים לך על מכתבך מברכים על התחייבות השר לתקצוב ולחיזוק ספורט הנשים בישראל. אנו בטוחים כי זו התחייבות כנה ואמיתית.
3. יחד עם זאת נדרש לגבות התחייבות זו במעשים ובמספרים, שיבטיחו שאכן תקצוב כדורסל הנשים יגדל משמעותית בכל שכבות הגיל ולא יפגע חלילה – הן בסיס התקציב, הן התוספות לספורט הנשים המקצועי שנקבעו בבג"צ 656/16 והן התמיכה לחיזוק מעמד השחקנית הישראלית.
4. בכל הכבוד, אמירות כלליות לפיהן לא יפגעו "התקציבים לקידום ספורט הנשים" אינן ברורות מספיק. כך גם בכל הנוגע להצהרות בדבר חיזוק פרויקטים נקודתיים )וראויים( במסגרת "אתנה", אשר אינם נותנים מענה רוחבי וקבוע לאלפי שחקניות כדורסל הנשים.
5. ונדגיש, לעמדתנו המבחנים החדשים מפספסים ובגדול, את הצורך והכוונה של שר התרבות והספורט לפתח ולחזק את ספורט הנשים בישראל ולצמצם את הפערים המגדריים בעיקר בענפים הקבוצתיים. כך למשל, לא יתכן שענף הכדורסל, המייצר את מספר הספורטאיות
הגדול ביותר במדינה, ועומד כמעט לבדו בחזית לצמצום הפערים המספריים בין הגברים לנשים העוסקות בספורט בישראל, לא יקבל תמרוץ כלשהו להמשיך להקים קבוצות כדורסל ולגייס ולגדל שחקניות צעירות חדשות.
6 לאור האמור לעיל, בשים לב לשלבים המתקדמים של פעילות עונת הכדורסל 21/22 מחד ולתקופה הארוכה שאנו ממתינים למתן מענה סדור וכתוב, וכן לחשש הממשי מפגיעה אנושה בתשתיות כדורסל הנשים ולחוסר הוודאות המונעת מקבוצות הנשים לקדם תוכניות
ולאייש משרות מקצועיות, נבקש כי התיקונים הנדרשים והמובטחים יבוצעו )או למצער יוצגו לחתומים מטה( ויובאו לידיעתנו, וזאת לא יאוחר מיום 2022.2.10 .

בכבוד רב ובהערכה,
עמירם הלוי – יו"ר איגוד הכדורסל בישראל
הילה קניסטר בר דוד – יו"ר מנהלת ליגת העל לנשים בכדורסל

העתקים:
חילי טרופר, שר התרבות והספורט
מר רז פרויליך, מנכ"ל משרד התרבות והספורט
מר אריק פינטו, יו"ר המועצה הלאומית לספורט
מר דודו מלכא, סגן ראש מנהל הספורט
מר חנן דנצינגר, סגן ראש מנהל הספורט
הגב' נורית שרביט, מנהלת המחלקה לספורט נשים – משרד התרבות והספורט
מר נאור גלילי, מנכ"ל מכבי ישראל
מר יורם אורנשטיין, מנכ"ל מרכז הפועל
הגב' מורן מסיקה, מנכ"לית אתנה
הגב' לירון כהן, מנהלת תחום כדורסל, מכבי ישראל
הגב' כנרת צדף, מנהלת ספורט, מרכז הפועל
הגב' אורנית שוורץ, יו"ר ועדה מקצועית נשים באיגוד הכדורסל
מר מוישלה ויינקרץ, מנהל אגף מקצועי נשים באיגוד הכדורסל
הגב' עדי שטדלר, רכזת אתנה – אחראית תחום נשים בכדורסל
עו"ד אורי כהנא, יועמ"ש מנהלת ליגת העל נשים בכדורסל
דירקטוריון מנהלת ליגת העל לנשים בכדורסל