6
המוזאון ההיסטורי של הכדורסל הישראלי לדורותיו פתוח לקהל הרחב מדי יום בין 9-12. לתאום עם מנשה הרמן 0522545324 |

נחתם הסכם עבודה חדש עם סגל השופטים הבכיר ל-4 השנים הקרובות

נחתם הסכם עבודה חדש עם סגל השופטים הבכיר ל-4 השנים הקרובות

אחרי מו”מ קצר יחסית וענייני, נחתם היום באיגוד הכדורסל הסכם עבודה חדש בין האיגוד לשופטי הכדורסל הבכירים בליגת העל והליגה הלאומי. ההסכם הוא ל-4 השנים הקרובות. ההסכם נחתם לשביעות רצון שני הצדדים והוא משפר את תנאי השופטים בליגות הבכירות ודואג לעלייה הדרגתית בשכרם מדי שנה עד תום ההסכם. לשופטים בליגות הבכירות שכר בסיס ושכר עבודה עבור כל משחק שהם שופטים והם חותמים על הסכם אישי כל אחד ואחד מהם.

בנוסף ידאג האיגוד לציוד חדש עבור השופטים מדי שנתיים, טיפולי פיזיוטרפיה ללא הגבלה לפי צורך, יופרשו להם סכומים לקרן השתלמות, האיגוד יקצה תקציב סגור בסכומים המפורטים להלן, לצורך השתלמויות והוצאות ייחודיות הקשורות בשופטי סגל ליגת העל, כפי שיקבע בשיתוף ומראש בין הנהלת איגוד השופטים ונציגות שופטי הסגל הבכיר בכל שנה, שופטים שיוזמנו להעיד בועדת משמעת יקבלו 400 ₪ לכל דיון עבור אלו הגרים במרכז הארץ ו-500 עבור הרחוקים מהמרכז.
עוד נכתב בהסכם: כל שופט בסגל המקצועני הבכיר אינו רשאי לשבות או לנקוט עיצומים בתקופת ההסכם אף אם שופטי הסגל הכללי שובתים או נוקטים עיצומים, וזאת ככל שאיגוד הכדורסל ואיגוד השופטים מקיימים את התחייבויותיהם המהותיות לפי הסכם זה. מוסכם, כי שופטי הסגל המקצועני הבכיר יהיו מחויבים לבצע פעילויות שיפוט ו/או ביקורת ו/או חניכה בליגות נמוכות נוער וילדים (שאינן ליגת על גברים/נשים, לאומית גברים), הכל בהתאם לשיבוץ איגוד השופטים שיהיה ככל האפשר בדומה להיקפי הפעילות המקובלים של השופטים הבכירים בליגות הנמוכות בשנים האחרונות.
ההסכם כפוף לאישור הנהלת האיגוד שתתכנס ביום ראשון הקרוב.

במעמד החתימה נכחו יו”ר איגוד הכדורסל עמירם הלוי, דוד פריש יו”ר ועדת כספים, רונית יניב-אמיר היועצת המשפטית לאיגוד, ד”ר אבי ביצור יו”ר איגוד השופטים, נציגי השופטים ספי שמש וגילי כהל ומזכיר איגוד השופטים שוהם שניר.