עדכוני משחקים ישן

ליגת העל 1, מח' 1 

ליגת העל 1, מח' 1

ליגת העל 1, מח' 1 

ליגת העל 1, מח' 2

ליגת העל 1, מח' 2 

ליגת העל 1, מח' 2 

ליגת העל 1, מח' 2 

ליגת העל 1, מח' 3

ליגת העל 1, מח' 3 

 

ארצית צפון 3 מח' 1

ארצית צפון 3 מח' 1 (5)

ארצית צפון 3 מח' 1 (4)

ארצית צפון 3 מח' 1 (3)

ארצית צפון 3 מח' 1 (2)

 

ארצית דרום 4, מח' 1

 

ליגה א' צפון 5 מח' 18

ליגה א' צפון 5 מח' 1

 

ליגה א' מרכז 7 מח' 1

 

ליגה א' שרון 6 מח' 2

 

ליגה ב' צפון 9 מח' 1

 

ליגה ב' עמקים 10 מח' 10

 

12 מח' 2

 

ליגה ארצית נשים מרכז 26 מח' 1

ליגה ארצית נשים מרכז 26 מח' 3

ליגה ארצית נשים מרכז 26 מח' 5

ליגה ארצית נשים מרכז 26 מח' 12

ליגה ארצית נשים מרכז 26 מח' 15

ליגה ארצית נשים מרכז 26 מח' 17

ליגה ארצית נשים מרכז 26 מח' 19

ליגה ארצית נשים מרכז 26 מח' 26

 

נוער לאומית צפון 34 מח' 2

 

נוער לאומית מרכז 35 מח' 2

 

נוער לאומית דרום 36, מח' 1

 

נוער ארצית דן 39 מח' 1

נוער ארצית דן 39 מח' 2

נוער ארצית דרום 41 מח' 14

 

נוער ארצית דרום 41 מח' 5

נוער ארצית דרום 41 מח' 3

 

 

נוער מחוזית שרון 47 מח' 1

נוער מחוזית שרון 47 מח' 1 (2)

 

נוער מחוזית תל אביב 48 מח' 18

נוער מחוזית תל אביב 48 מח' 8

 

נוער מחוזית דרום 51 מח' 1

נוער מחוזית דרום 51 מח' 5

נוער מחוזית דרום 51 מח' 13

נוער מחוזית דרום 51 מח' 18

 

 

נערים א' לאומית צפון 54 מח' 2

 

נערים א' לאומית מרכז 56 מח' 4

 

נערים א' לאומית דרום 57 מח' 1

נערים א' לאומית דרום 57 מח' 18

נערים א' לאומית דרום 57 מח' 2

 

נערים א' ארצית צפון 58 מח' 4

 

נערים א' ארצית שרון 59 מח' 17

 

נערים א' חיפה 64 מח' 1

 

 

נערים א' מחוזית דן 67 מח' 11

נערים א' מחוזית דן 67 מח' 11

נערים א' מחוזית דן 67 מח' 14

נערים א' מחוזית דן 67 מח' 17

 

נערים א' מחוזית נגב 71 מח' 1

נערים א' מחוזית נגב 71 מח' 1 (2)

נערים א' מחוזית נגב 71 מח' 3

נערים א' מחוזית נגב 71 מח' 7

נערים א' מחוזית נגב 71 מח' 8

נערים א' מחוזית נגב 71 מח' 12

נערים א' מחוזית נגב 71 מח' 14

 

נערים ב' לאומית צפון 72 מח' 1 (2)

נערים ב' לאומית צפון 72 מח' 1

 

נערים ב' דן 80 מח' 4

נערים ב' דן 80 מח' 14

נערים ב' דן 80 מח' 18

 

נערים ב' ירושלים 83 מח' 6

נערים ב' ירושלים 83 מח' 10

נערים ב' ירושלים 83 מח' 18

נערים ב' ירושלים 83 מח' 20

נערים ב' ירושלים 83 מח' 22

 

ילדים א' לאומית צפון 86 מח' 13

ילדים א' לאומית צפון 86 מח' 17

 

ילדים א' לאומית דרום 91 מח' 7 (2)

ילדים א' לאומית דרום 91 מח' 7

ילדים א' לאומית דרום 91 מח' 7 (6)

ילדים א' לאומית דרום 91 מח' 7 (5)

ילדים א' לאומית דרום 91 מח' 7 (4)

ילדים א' לאומית דרום 91 מח' 7 (3)

ילדים א' לאומית דרום 91 מח' 19

 

ילדים א' צפון 92 מח' 7

ילדים א' צפון 92 מח' 13

ילדים א' צפון 92 מח' 21

ילדים א' צפון 92 מח' 21 

 

ילדים א' עמקים 93 מח' 10

 

ילדים א' דן 99 מח' 1

ילדים א' דן 99 מח' 6

 

100 מח' 22

 

ילדים א' מרכז 102 מח' 5

ילדים א' מרכז 102 מח' 9

ילדים א' מרכז 102 מח' 11

ילדים א' מרכז 102 מח' 13

ילדים א' מרכז 102 מח' 14

ילדים א' מרכז 102 מח' 17

ילדים א' מרכז 102 מח' 21

ילדים א' מרכז 102 מח' 23

 

ילדים א' ירושלים 103 מח' 2

ילדים א' ירושלים 103 מח' 14

ילדים א' ירושלים 103 מח' 16

ילדים א' ירושלים 103 מח' 20

ילדים א' ירושלים 103 מח' 22

 

ילדים א' נגב 105 מח' 3

ילדים א' נגב 105 מח' 16

 

107 מח' 1

107 מח' 2

107 מח' 6

107 מח' 16

 

ילדים ב' שרון 113 מח' 18

 

ילדים ב' פתח תקווה 114 מח' 9

 

ילדים ב' דן א' 115 מח' 1

ילדים ב' דן א' 115 מח' 7

 

ילדים ב' דן ב' 116 מח' 6

ילדים ב' דן ב' 116 מח' 9

ילדים ב' דן ב' 116 מח' 12

ילדים ב' דן ב' 116 מח' 21

 

125 מח' 6

 

נערות א' שרון 130 מח' 1

נערות א' שרון 130 מח' 4

 

נערות ב' צפון 135 מח' 1

נערות ב' צפון 135 מח' 16

 

 

נערות ב' שרון 137 מח' 17

 

 

קט סל א' חיפה א' 147 מח' 2

קט סל א' חיפה א' 147 מח' 9

קט סל א' חיפה א' 147 מח' 10

קט סל א' חיפה א' 147 מח' 12

קט סל א' חיפה א' 147 מח' 13

קט סל א' חיפה א' 147 מח' 17

 

קט סל א' נגב 173 מח' 5

קט סל א' נגב 173 מח' 10

קט סל א' נגב 173 מח' 14

 

175 מח' 7

175 מח' 13

 

184 מח' 5

 

קט סל ב' רעננה ב' 185 מח' 5

קט סל ב' רעננה ב' 185 מח' 13

 

קט סל ב' שפלה 193 מח' 3

קט סל ב' שפלה 193 מח' 5

קט סל ב' שפלה 193 מח' 13

 

 

קט סל בנות חיפה 214 מח' 1 (2)

קט סל בנות חיפה 214 מח' 1

קט סל בנות חיפה 214 מח' 1 (3)

 

קט סל בנות דרום 221 מח' 3

קט סל בנות דרום 221 מח' 7

קט סל בנות דרום 221 מח' 5

קט סל בנות דרום 221 מח' 11

 

 

גביע המדינה לגברים 300 (3)

גביע המדינה לגברים 300 (4)

גביע המדינה לגברים 300 (5)

גביע המדינה לגברים 300 (6)

גביע המדינה לגברים 300 (7)

גביע המדינה לגברים 300 (8)

גביע המדינה לגברים 300 (9)

גביע המדינה לגברים 300 (10)

גביע המדינה לגברים 300 (2)

גביע המדינה לגברים 300

 

גביע האיגוד לגברים 302

 

גביע האיגוד נשים 303

 

גביע האיגוד ליגה ב' 304 (2)

גביע האיגוד ליגה ב' 304

 

גביע המדינה לנוער 305 (2)

גביע המדינה לנוער 305

גביע המדינה לנוער 305 (6)

גביע המדינה לנוער 305 (5)

גביע המדינה לנוער 305 (4)

גביע המדינה לנוער 305 (3)

 

גביע האיגוד לנוער 306

גביע האיגוד לנוער 306

גביע האיגוד לנוער 306 (5)

גביע האיגוד לנוער 306 (4)

גביע האיגוד לנוער 306 (3)

 

גביע המדינה לנערים א' 307

גביע המדינה לנערים א' 307

גביע המדינה לנערים א' 307 

 

גביע המדינה לנערים ב' 309

 

גביע המדינה לנערות ב' 310

גביע המדינה לנערות א' 310 (2)

גביע המדינה לנערות א' 310

גביע המדינה לנערות א' 310 (5)

גביע המדינה לנערות א' 310 (4)

גביע המדינה לנערות א' 310 (3)

גביע המדינה לנערות א' 310

גביע המדינה לנערות א 310

גביע המדינה לנערות א 310 (3)

 

גביע המדינה לילדים 311 (2)

גביע המדינה לילדים 311

גביע המדינה לילדים 311 (3)

 

גביע המדינה לנערות ב' 312