רשימת מאמנים

שם המאמןדואר אלקטרוניטלפוןאיזור
ואדים גרינגאוזBasketball.rng@gmail.com0547669352רמת נגבהפועל רמת נגב
אבי טטרוtetrokal@gmail.com0549908055אשקלון אליצור אשקלון
רוני יריחימוביץIroni2103@gmail.com05242061476מיתרהפועל מיתר
ישראל ברוךCoachb@015.net.il0546899888להבים
מאיר דייןMEIR9636@WALLA.CO.IL0502022961אופקים
אלון משהALONMOSHE15@GMAIL.COM05056314133נתיבות
עמית רשףAMITRESHEF@GMAIL.COM0528375813באר שבעמנהל מקצועי
אורי מאירURIMEIR10@GMAIL.COM0502808802אילת