החלטות ועדת הקורונה מישיבה בתאריך 4.11

ועדת הקורונה, של איגוד הכדורסל, החליטה, בישיבתה מיום 04/11/20, לקבל את בקשת קבוצות רבות ולדחות את פתיחת חלק מהליגות לעוד שבוע, כדלקמן:

• ליגה ארצית גברים: נשאר כמתוכנן ביום ראשון 22/11/20

• ליגה לאומית נשים: הליגה תחל ביום שלישי 01/12/20

• ליגות א' גברים, ב' גברים וא' נשים: הליגות תחלנה, החל מ- 01/12/20 (כל ליגה עפ"י היום הקבוע שלה), כפוף לאישור ממשלת ישראל.• ליגות נוער, נערים א', נערים ב', ילדים א', ילדים ב', קט סל א', קט סל ב', נערות א', נערות ב', ילדים א', ילדות ב' וקט סל בנות: הליגות תחלנה בשבוע של 29/11/20 (כל ליגה עפ"י היום הקבוע שלה).

• ליגה ארצית נשים: הליגה תחל ביום חמישי 03/12/20כל ליגה תתחיל מהמחזור הקבוע לתאריך המועד החדש של פתיחת הליגה שלה – למחזורים שנדחו, עד חידוש הליגה, בתאריכים המפורטים בחוזר זה ייקבעו מועדים חוזרים.

כמו כן, אישרה ועדת הקורונה מתווים לליגות השונות, כדלקמן:ליגות לנשים

1. במידה והליגות, במחלקות הנערות ובוגרות, תופסקנה וייערכו 70% מהמשחקים, ייעשה צילום מסך ובמקרה כזה יהיה ניתן להשלים עליות וירידות.

2. במידה והליגה, במחלקות נערות ובוגרות, תופסקנה ולא הושלמו 70% מהמשחקים ולא ניתן יהיה לסיים את הליגות עד סוף חודש יוני, יבוטל הגמר סל ולא תהיינה עליות וירידות.

ליגה לאומית
15 קבוצות (צפון- 8 קבוצות / דרום- 7 קבוצות)

1. שני סיבובים בכל מחוז (14 בצפון / 12 בדרום) 4 קבוצות מכל מחוז תעלנה לבית העליון – סה"כ 8 קבוצות.

2. סיבוב שלישי יתקיים בסבב משחקים אחד בלבד.

3. הספירה בסיבוב 3 נגררת לבית העליון וגם בבית התחתון, עפ"י התקנון בספר המשחקים (עמודים 367-368).

4. גמר אליפות הליגה – מקום ראשון נגד מקום שני (הטובה משלושה משחקים).

5. בית תחתון – יש 7 קבוצות סיבוב שלישי – אחרונה יורדת. המפסידה תרד לליגה הארצית – 2 תעלנה מהליגה הארצית ובשנה הבאה תהיינה 8 קבוצות בכל מחוז.

נערות א' על
20 קבוצות (צפון- 10קבוצות / דרום- 10 קבוצות)

1. שני סיבובים לפי אזורים – 18 משחקים סה"כ.

2. שתי הראשונות, מכל אזור, לגמר סל הטוב מ-3 משחקים.

3. אחרונה מכל אזור תרד.

נערות ב לאומית, 28 קבוצות (צפון- 14 קבוצות / דרום- 14 קבוצות)

1. סיבוב משחקים אחד בכל אזור (13 משחקים לקבוצה) עם גרירת תוצאות.

2. סיבוב 2: חלוקה לפלייאוף עליון ותחתון בתוך האזור (7 בעליון, 7 בתחתון).

3. אחרונה מכל מחוז תרד מהבית התחתון (סה"כ 2 יורדות).4. הראשונה, מכל אזור, תשחק בגמר אליפות המדינה – הטוב מ-3 משחקים.

ליגות לגברים

עפ"י המלצת הוועדה, שאושרה בהנהלה מיום 15/10/20, הרי בכל הליגות הצעירות לנוער, נערים וילדים תעלה קבוצה אחת, לכל מחוז, בליגה העליונה לאחר משחקי גמר סל בין אלופות הליגות.יש להשלים ההחלטה הנ"ל כדלקמן:א. במידה והליגות, במחלקות הנוער, מופסקות וייערכו 70% מהמשחקים, ייעשה צילום מסך ובמקרה כזה תעלנה כמות הקבוצות שהיו צריכים לעלות, ללא גמר סל, לפי הישגיהם בליגה בה שיחקה ואחוזי הצלחה של ניצחונות מתוך כמות המשחקים.

לדוגמא: אם בגמר סל של 8 קבוצות צריכות לעלות 4 קבוצות (אחת לכל מחוז לליגה של 4 מחוזות) תעלנה 4 הקבוצות עם אחוזי ההצלחה הטובים ביותר (ניצחונות לעומת משחקים).

ב. במידה והליגות, במחלקות הנוער, תופסקנה ולא יתקיימו לכל הקבוצות 70% מהמשחקים אם לא ניתן יהיה לסיים את הליגות עד סוף חודש יוני, יבוטל הגמר סל ולא יהיו עליות.

ג. לגבי ליגות בוגרים (ארצית א' ו-ב'), עונת המשחקים תפתח במועד שנקבע, במידה ולאחר פתיחת העונה (אפילו לאחר מחזור 1) תהיה הפסקת פעילות בגלל נגיף הקורונה, הליגה תופסק זמנית. במידה וניתן יהיה לחדש את משחקי הליגה אפילו פעמיים בשבוע הליגה תמשיך עד סוף יוני. במידה והליגה לא תסתיים, יעשה צילום מסך ויקבעו העולות והיורדות. משחקי הפלייאוף יבוטלו.