השתלמות המאמנים בבאר שבע בוטלה

עקב המצב הביטחוני ההשתלמות בבאר שבע שהיתה אמורה להתקיים ביום שישי 13/10/23 מבוטלת