מכתבם של הילה קניסטר בר דוד ועמירם הלוי לשר הספורט בנושא הפגיעה בתשתיות כדורסל הנשים