עקב יום האבל הלאומי, כל המשחקים שנועדו ליום ראשון 2.5.2021 נדחו

עקב האסון הכבד במירון ויום האבל הלאומי שהוכרז במדינה, נדחים כל המשחקים שנועדו ליום ראשון 2/5/21.
מועדים חדשים למשחקים יועברו בנפרד.