קורס שופטי כדורסל יתקיים בחודש יולי, לפניכם כל הפרטים