הודעת לאגודות על מועדי פתיחת ליגה בהתאם להוראת משרד הבריאות