הפועל כס ומכבי תל אביב-גמר אליפות המדינה ילדים נ ב א