חידוש משחקי נערים ב מחוזית חיפה+שומרון+שרון+דן+נגב