חידוש משחקי קט סל א-יזרעאל+תל אביב+ירושלים+מטה יהודה+חבל עזה