חידוש משחקי קט סל ב'-דן+מרכז+שורק+ירושלים+אשדוד+נגב