חידוש משחקי קט סל ב'-עמקים+חיפה+חדרה+שרון+פתח תקוה+דן