קבוצות נערים א מחוזית צפון + עמקים-עליה לנערים א ארצית צפון