אושר שינוי תקנון שמסדיר שיתוף שחקניות במשחקי בנים בגילאי הקט סל

אחרי שבשנים האחרונות נוצרו לא מעט בעיות ואי נעימויות בכל הקשור לשיתוף שחקניות במשחקי בנים בגילאי הקט סל ילדים, אושר אתמול בהנהלת האיגוד שינוי תקנון שמסדיר את הנושא לשביעות רצון כל הצדדים. איגוד הכדורסל גאה על כך שנמצאה הנוסחה שתאפשר לבנות שרוצות לשחק עם בנים לנצל את האפשרות הוז וזאת מבלי לפגוע באלו שהדבר עלול לפגוע ברגשותיהם.