בעלי תפקידים באיגוד

שםמשפחהמחלקהטלפוןכתובת מייל
יפיתזריהןמנהלת משרד03-5686666ibba@basket-ball.co.il
שירקמאלימזכירת האיגוד03-5686666shirk@basket-ball.co.il
אופירהחג'בימזכירת שופטים03-5686664referees@basket-ball.co.il
נפתליגושןרכז הליגות03-5686678naftaly@basket-ball.co.il
חגיסגלדובר ונציג העיתונות03-5686658hagay@basket-ball.co.il
גליגילאורמנהלת דיגיטל03-5686636gali.gilor@basket-ball.co
דודגדימנהל רכש ולוגיסטיקה03-5686675david@basket-ball.co.il
עדהגרוסרכזת השתלמויות+ מאמנים03-5686681ada@basket-ball.co.il
חייםברנדוויןמנהל מחסן03-5686686jaime@basket-ball.co.il
מקסיםצ'בקיןחשב מנהל הכספים03-5686657maxim@basket-ball.co.il
אלכסדבורקיןהנהלת חשבונות03-5686661alex@basket-ball.co.il
אלהיעקבהנהלת חשבונות03-5686684ella@basket-ball.co.il
גאולהזרורהנהלת חשבונות03-5686663geula@basket-ball.co.il
רוניתחיוןחשבת שכר03-5686683ronit@basket-ball.co.il
מירייעקובוביץמנהלת מחלקת רישום03-5686680miri@basket-ball.co.il
אלמוגחסידמחלקת רישום03-5686630almog@basket-ball.co.il
רוזינחוםמחלקת רישום03-5686676rozi@basket-ball.co.il
עדישטדלררכזת אגף מקצועי נשים03-5686631adist@basket-ball.co.il
שוהםשנירמזכ"ל איגוד השופטים03-5686665shoham@basket-ball.co.il
משהויינקרנץמנהל מקצועי נשים03-5686647moshew@basket-ball.co.il
אלונהחליוואאגף מאמנים03-5686633alona@basket-ball.co.il
ערןעטיהרכז אגף מקצועי גברים03-5686632eran@basket-ball.co.il
פיניגרשוןמנהל מקצועי גברים03-5686634pini@basket-ball.co.il
ניבשמואלימנהל דיגיטל ליגה לאומיתnivs@basket-ball.co.il
שגיאאוחיוןמנהל תפעולי ליגה לאומית03-5686660sagi@basket-ball.co.il