מוגנות ומניעת הטרדות מיניות

איגוד הכדורסל הישראלי רואה חשיבות רבה בנושא קידום מוגנות ומניעת הטרדות מיניות. 

לקבלת מידע ולפניות/תלונות בנושא מוגנות ו/או הטרדה מינית ניתן לפנות לממונות על הנושא באיגוד הכדורסל. 

בירור תלונתכם יעשה ברגישות, בדיסקרטיות ובהתאם להוראות החוק.

להלן פרטי הקשר:

ד"ר נטע אבוגוב

טלפון: 053-7738541

גב' איריס וקנין

טלפון: 052-3488640

מייל: hatrada@basket-ball.co.il