גוני צחר נבחר לתפקיד יו"ר איגוד השופטים. נבחרו 3 חברי הנהלה חדשים

הנהלת איגוד הכדורסל בחרה היום את גוני צחר לשמש כיו"ר איגוד השופטים. ההנהלה אישרה את המלצת הועדה שבחרה את צחר בה ישבו נשיאות בית הדין העליון של איגוד הכדוסל, יחד עם יו"ר האיגוד עמירם הלוי ויו"ר הועדה המקצועית עמוס פרישמן. ההנהלה אישרה גם חברים חדשים בהנהלת האיגוד, ראובן וירובניק, גור בן דוד ועיסאם ראשד, שמצטרפים לחברים הותיקים בהנהלה, דוד דגן, מאיר יום טוב וצביקה עציון.
הנהלת האיגוד אישרה את הדוחות והמאזנים לשנת 2015. איגוד הכדורסל סיים את השנה הקלנדרית במאזן חיובי של יותר ממיליון ₪ והראה גידול בהכנסותיו.
ההנהלה אישרה חוברת נהלים חדשים עם עשרות סעיפים לפיו יפעל האיגוד. החוברת עוסקת במגוון גדול מאוד של נושאים, בהם נהלי התקשרויות ומכרזים, דרכי עבודה, טיסות לחו"ל ועוד.