האיגוד יסייע לאגודות ברחבי הארץ באתגר החזרה ממשבר הקורונה

יו"ר הועדה המקצועית באיגוד הכדורסל עמוס פרישמן, הקים צוות שכולל את אנשי האגפים המקצועיים באיגוד לבנות ולבנים. הצוות, שיכלול את פיני גרשון, טל נתן, מוישל'ה ויינקרנץ, ערן עטיה ושגיא אוחיון, ייצא לשטח ויבקר באגודות הכדורסל ברחבי הארץ באופן אקראי, במטרה לסייע להן וללוות אותן בעת החזרה ממשבר הקורונה כדי לעמוד באתגר שהעמיד משרד הבריאות לקבוצות בימים האלה. בהזדמנות זאת יעמדו הצוותים לרשות האגודות בנושאים מקצועיים ככל שיידרשו.