הסכם בין איגוד הכדורסל למנהלת הליגה

בימים האחרונים התקיימו בהובלת מרכז הפועל, בשיתוף מנכ"ל מרכז הפועל מר יורם אורנשטיין, שיחות בין איגוד הכדורסל, באמצעות המנכ"ל, יענקל בן שושן והגזבר מר עודד נחמן לבין נציגי קבוצות הליגה ומנהלת הליגה, באמצעות אלדד אקוניס ורמי כהן.

השיחות התקיימו במטרה לגשר על המחלוקות בין איגוד הכדורסל למנהלת הליגה. לשמחת הצדדים הושגו הבנות אשר נותנות את האפשרות בידי כולם לחזור ולעסוק בכדורסל.

עיקרי ההבנות:1. סטטוס קוו לשלוש השנים הקרובות

2. הגדלת כמות הקבוצות בליגת העל במהלך הדרגתי עד ל 14 קבוצות.

3. הסדרת התנאים הכספיים בין האיגוד למנהלת כך שיהיו בהתאם לכמות הקבוצות בליגה

4. הקמת וועדה מקצועית משותפת שתחל לפעול בתום 3 עונות מהיום

5. היה ויתגלו מחלוקות בתום שלוש שנות ההסכם, חזרה להסכם המקורי מ 2002.

כל הצדדים שמחים על השגת ההבנות ומאחלים לעונת כדורסל מוצלחת