הפינה לשיפוטכם: מבחן אינטראקטיבי

והפעם בפינה לשיפוטכם: שאלון אינטראקטיבי עם אירועי חוקה ושיפוט ובו כל משתתף יוכל ליטול חלק ולענות על השאלות שמופיעות בגוף הסרטון..   אחרי המענה תופיע תשובה מנומקת בגוף הסרטון.

בסוף יופיעו מספר התשובות הנכונות של כל משתתף.

http://edutube-hit.telem-hit.net/user/activity.aspx?e=6150&id=9432