אלה ליש

כללי סטטיסטיקות
  • מש׳1
  • נק׳4.0
  • ריב2.0
  • אס׳2.0
  • חט׳2.0
  • מדד4.0